måndag 20 april 2009

Tre miljöseminarier

 

Här händer det!!

Genom ett lyckligt sammanträffande blir det tre intressanta miljöseminarier på raken i maj på Kulturgeografen.

Michael Sheridan har bl.a. forskat om det lokalt framvuxna bevattningssystemet i Pare-bergen i Tanzania och har nyligen medverkat i ett specialnummer av Journal of African Historical Studies, som jag redigerat tillsammans med Thomas Håkansson och och Lowe Börjeson. Nu är han gästforskare i Lund och kommer hit den 12 maj för att tala på temat  "Deforestation, resilience, and the conservation of sacred sites in sub-Saharan Africa: A Tanzanian case study" 

Hos våra kollegor bland geograferna i Cambrdge har vi alltid haft bra kontakter med de som håller med politisk ekologi och utveckling i länder i Syd. men Cambridge har även framstående geografer som sysslar med miljöfrågor i England och Europa.  Nu är Susan Owens här i stan som Kungaprofessor (!) vid resilienscentret och vår samhällsplanerarprofessor Gunnel Forsberg har passat på att bjuda in henne för att tala om  Making a difference? Knowledge, environmental policy and politics den 19 maj.

Alf Hornborg har nyligen flyttat in på Kulturgeografen i Lund med sin humanekologiska avdelning. Han brukar kunna provocera en del med sina rättframma analyser av vad det är som ligger bakom dagens miljöproblem (se till exempel i DN ). Han har också utvecklat en kritik mot resiliensbegreppet. Här ska han tala om Resilience in a zero-sum world  den 26 maj. Det seminariet har tillkommit för att våra studenter på Mastersprogrammet Globalisation, Environment and Social Change ska få diskutera med honom. De läser en del  av hans texter på kurserna.

Fullständigt program för dessa tre seminarier hittar du här. VÄLKOMMEN på seminarierna.

Inga kommentarer: