torsdag 18 juli 2013

Vad är tankbevattning?

File:குளம்.JPG
En tank i Tamil Nadu -- källa: Wikipedia
Jag har alltid förundrat mig över att forskare som skriver om bevattningssystem i Indien och på Sri Lanka använder ordet tank om det som vi nu skulle kalla dämningar eller vattenreservoarer. I engelskspråklig internationell bevattningsterminologi används ordet "reservoir" men många som skriver om Indien använder alltså ordet "tank". När samma fenomen ges olika namn i olika delar av världen fast man skriver på samma språk, så blir det inte lätt att skaffa sig en globalhistorisk förståelse för landskapshistorien.

Nu har jag fått hjälp att fatta av kloka kollegor som medverkar i en kommande bok om markbundet kapital Landesque Capital: The Historical Ecology of Enduring Landscape Modifications som Thomas Håkansson och jag just nu är i full färd med att slutredigera.

Tanque är den portugisiska benämningen som britterna tog över när de koloniserade Indien möjligtvis via olika indiska språk. Därför beskrivs i arkeologisk och historisk litteratur indiska vattenreservoarer i bevattningssystem som "tankar" . Och det förmodligen också den spansk-portugisiska bakgrunden som förklarar varför detta begrepp används i engelskspråklig litteratur om Sydamerika om det som annars skulle kallas reservoir.

Men jag hade inte behövt gå över ån efter vatten: Varför inte slå upp i Svenska Akademiens Ordbok ? Där ges både den etymologiska bakgrunden till bl.a. gujarat som sannolikt fått ordet från portugisiska och dessutom ett tidigt belägg på svenska hämtat från Sydsvensk Geografisk Årsbok 1926 som beskriver förhållanden i Indien: "På de flata slätterna är tanken . . en utgrävd grav, som håller vatten och från vilken detta lyftes upp till tankens kant och därifrån av små kanaler föres ut över omgivningen" . Det är lundageografen Helge Nelson som i artikeln "Jordens konstbevattnade områden" beskriver de indiska "tankarna"