lördag 20 december 2008

Qatar skaffar mark i Kenya?

Uppgifterna om gigantiska markaffärer mellan de rika oljestaterna och olika afrikanska länder fortsätter att komma in. Nu senast tipsade en kollega om en artikel i Guardian den 2 december där det uppges att president Kibaki i Kenya är beredd att arrendera ut ofattbara 40 000 hektar i Tanaflodens delta till Qatar mot att de bygger ut en hamn på ön Lamu.

Guardian skriver

The Kenyan president, Mwai Kibaki, returned from a visit to Qatar on Monday. His spokesman said the request for land in the Tana river delta, south of Lamu, in north-east Kenya was being seriously considered.  -- "Nothing comes for free," said Isaiah Kabira. "If you want people to invest in your country then you have to make concessions."

Vilka ekologiska, sociala och politiska konsekvenser kommer en sådan markaffär att få? Som bekant spelade markfrågorna en viktig roll i de våldsamma motsättningarna efter presidentvalet för knappt ett år sedan. Från vad jag förstod i Nairobi för några veckor sedan verkar det som många aspekter av de motsättningarna verkar vara på viss väg att läkas.

Och Tanaflodens delta är inte outnyttjat. Är det någon av blogläsarna som känner till mer om de som idag utnyttjar markerna? Berätta gärna i kommentaren nedan eller i ett mail.

onsdag 17 december 2008

Tibern lever

Planet lyfter från Roms flygplats Fiumicino idag på eftermiddagen och jag får tillfälle att  se den gamla hamnstaden Ostia från luften. Tibern är rejält översvämmad efter flera dagars ihållande regn och man ser tydligt sedimenten som den för med sig ut i Medelhavet.


Den 13 december tog vi oss ner till  Tibern inne i Rom för att se vad de tidigare dagarnas skyfall åstadkommit. Vid Isola -- den lilla ön mitt i Tibern -- är förhållandena som mest drastiska. Vid bron Ponte Cestio når vattnet högt upp i brovalven.

Först när jag kommer hem och i lugn och ro kollar på Google Earth hur det brukar se ut vid Isola så inser jag dimensionerna på översvämningen. Jag jämför mina bilder med Google Earth och hittar dessutom markbilder på nästa samma ställe:
Rome. The Pons Cestius (Italian: Ponte Cestio &quote;Cestius' Bridge&quote;) is a stone bridge from the island to the right (west) bank of the Tiber. 29/08/2007


Fotot ovan återfinns alltså via Google Earth.


 Åter till lucialördagen. Under träden ska det enligt Google Earth finnas en stor stenlagd udde med mindre byggnader och en uteservering.

lördag 6 december 2008

Geografer reser

Jag hoppas att alla geografiintresserade bloggläsare har uppmärksammat att alla kulturgeografer på blogs.su.se  verkar vara på resa i december. Gunnel Forsberg leder en internationell Masterkurs i Athen, som en del i ett initiativ till att bättre utnyttja de olika svenska instituten i Athen, Rom, Istanbul och Alexandria för en internationalisering av svensk universitetsutbildning. Lennart Tonell förbereder Samhällsplanerarprogrammets fältkurs i Freiburg. Samhällsplanerarna på Mastersnivå reser regelbundet varje vår till olika europeiska länder och jämför skilda planeringsproblem och planeringsfilosofier i olika europeiska länder.  Själv pustar jag ut i Amsterdam efter att jag deltagit i en workshop utanför Nairobi som syftar till ett ge studenter på Masters- och doktorandnivå i Östafrika och Europa möjlighet att knyta nya nätverk och få extern handledning på sina fältarbeten. Att i fält undersöka hur generella globala processer utspelas i olika regioner och på skilda platser är centralt i geografisk forskning och utbildning. Att resandet handlar om seriöst arbete behöver inte förhindra att det också är kul.

Min fortsatta resa handlar inte om undervisning utan om forskningskontakter i Amsterdam, Paris och Rom. Vi jobbar med ett projekt som kallas Mapping global agricultural history och hoppas i sommar kunna presentera första utkastet till en garanterat icke-eurocentrisk kartsvit över globala jordbrukssystem under de senaste 1000 åren. Men mycket arbete återstår. 

 

 

onsdag 3 december 2008

Kreativa studenter i Nairobi

 

Det EUfinansierade projektet  CREATING har sin foersta workshop i Nairobi just nu. 26 studenter paa Masters och doktorsnivaa fraan Tyskland, Etiopien, Kenya, Tanzania, Belgien, Rumaenien, Irland, Storbritannien, England och Ruanda aer samlade paa AICAD utanfoer Nairobi i Kenya. Handledare och laerare kommer fraan flera forskningsinstitutioner i Oestafrika och fraan fem universitet i Europa, daeribland Stockholms Universitet. Interuniversity council for Eastern Africa spelar en central roll.

Det aer inspirerande att foelja denna grupp av studenter och vi handledare aer alla imponerade av deras akademiska nivaa, och engagemang. Just nu foerbereder studenterna dels sin faeltvecka dels presentationer av sina egna forskningsproblem. Sjaelv aatervaender jag mot Europa paa loerdag. Jag hinner naett och jaemnt ut paa korta promenader laengs den stoekiga och livaktiga grusvaegen utanfoer AICAD, med sma butiker, kringstroevande getter, glada ungar och os fraan grillat getkoett och olika aptitretande inaelvsraetter fraan traekolsgrillar. 

De studenter som specialiserar sig mot miljoe och landskapsforandringar drar vidare mot vaestra Uganda, paa graensen till Kongo foer att under ledning av David Taylor besoeka hans faeltarbetsomraade. Vid foten av gorillabergen kommer de att traena olika faeltmetoder foer jordbrukssamhaellen och ocksaa laera sig om sedimentprovtagning foer pollenanalys. Peter Kinlund och Lowe Borjeson blir med paa denna del av kursen.