torsdag 27 oktober 2016

Vitterhetsakademien i museidebatten

Vitterhetsakademien har vänt sig till regeringen genom ministrarna för kultur och högre utbildning och till utrikesministern med anledning av det som har framkommit om förhållandena på bl.a. Östasiatiska muséet, Etnografiska muséet, Medelhavsmuséet i den så kallade museidebatten. Förvaltningen av kulturarvet på dessa muséeer är inte bara en intern svensk fråga. Därför vänder sig akademien också till utrikesministern, men också till sina internationella kontakter och systerakademier.

”Den linje som Sveriges regering för leder i förlängningen till en förlust av vetenskapligt baserat tänkande och till att Sveriges ansvar som förvaltare av ett internationellt kulturarv hotas”.

Läs yttrandena här och sprid!
Svenska 
Engelska

Läs gärna också akademiens yttrande om det stolliga förslaget om en En museimyndighet för hela den historiska utvecklingen i Sverige