söndag 29 november 2009

SEKAB styr om mot sockerproduktion?

Nu kommer nyheter om SEKAB-Tanzanias nya satsningar. Om jag fattat rätt vad som står i tanzanska nättidningen Daily News så kommer man att satsa på någon slags flexibel lösning där man kan producera både socker och etanol. Nu är det uppenbarligen inga klimatargument alls kvar kring planerna på svenska plantager i Tanzania. Med satsning på sockerproduktion kan man ju knappast tala om miljöargumenten längre.

måndag 23 november 2009

Forest transitions

I en tidigare blog - från Tunis 2008 - tog jag upp "land use transitions" eller "forest transitions" som är en ny och expanderande förklaringsram till globala markanvändningsförändringar. Förklaringsramen beskriver väl de empiriska förhållandena, men vilka är de bakomliggande krafterna till att den rika världens skogar ökar, medan avskogning fortsätter i syd? Det empiriska intresset riktas just nu mot de länder i syd som just nu (eller nyligen) i kraft av sin växande ekonomi, passerar tröskeln mot en ny fas där skogen åter börjar öka.
Idag kommer aprilnumret 2010 (!) av Land Use Policy ut. Det är ett specialnummer kring forest transitions. Artiklarna har redan legat ute ett tag som "in press". De representerar en rejäl munsbit för den som vill följa den intressanta teoriutvecklingen och de empiriska exemplen. En grundläggande fråga är om denna utveckling är möjlig därför att den rika världen exporterar sina miljöproblem. Eller om det är möjligt för alla länder att genomgå en liknande transition. Är det ett nollsummespel eller följer det annan dynamik? Pfaff och Walker använder  i det numret begreppet "substitute deforestation" för att beskriva det faktum att återskogning i en del av världen kan hänga samman med avskogning i annan del.
OM du söker upp Land Use Policy på nätet -- passa också på att titta på en annan artikel i deras lager av kommande publiceringar: "Importing terrestrial biocapacity" . Den berör delvis samma sak från en lite annan vinkel.

onsdag 18 november 2009

Relationella rum - Vattenfall i Tyskland

Begreppet relationellt rum blev lättare att förklara när kommunalfullmäktige i Skellefteå satt och diskuterade sockerrörsplantager i Tanzania i mars 2008 -- se min blog. Slutet på den historien är att kommunerna i norr nu slutligt dragit sig ur Afrikaäventyren.

Nu blir brunkolsbrytning i Tyskland och ansvaret vid kärnkraftshaverier utomlands inrikespolitik i Sverige. Globaliseringen skapar nya och intressanta ansvarsförhållanden och inrikespolitiken handlar inte bara om vad som händer på svenskt territorium.

fredag 13 november 2009

Afrikansk miljöhistoria: lite nyheter

I veckan hölls på Vitterhetsakademien i Stockholm ett gemensamt två dagars seminarium mellan den EU-stödda forskargruppen HEEAL vid York University  (Historical Ecologies of East African Landscapes) och nätverket PLATINA vid Stockholms Universitet (People, Land and Time in Africa). Förutom forskarna i de olika projekten deltog HEEALs management board med forskare från Afrika och Europa samt ett antal andra särskilt inbjudna forskare från övriga Europa.
Gemensamt för de båda grupperna är att man riktar uppmärksamheten mot hur de ekonomiska världssystemen och handeln med prestigevaror mycket tidigt har kommit att påverka den östafrikanska miljön - fauna och vegetation.  I York bedrivs ett imponerande arbete när det gäller att kartlägga 1800-talets karavanhandel med elfenben och vi fick bl.a. höra om arbetet med att från elefenbenet i samlingar i Storbritannien (bestick, prydnadssaker) genom isotopanalyser analysera från vilka områden i Afrika som elfenbenet härstammar. En kul koppling till Sverige stod Torun Zachrisson för när hon visade hur föremål av afrikanskt elfenben förekommer redan i gravhögarna i Gamla Uppsala. Genom allt mer detaljerade och precisa studier börjar vi nu också få ett allt bättre grepp om klimatet i Östafrika under de senate 1000 åren.
Samtidigt kommer glädjande nyheter om forskningsanslag till projekt där PLATINA-forskare är inblandade:
VR har beslutat stöda Karin Holmgrens projekt: Holocene climate variability in southern Africa. Confronting climate proxy data, especially from speleothems, with isotope- and climate modelling
SIDA stöder Elin Norströms projekt: Past climate variability and environmental change in southern Mozambique
SIDA stöder dessutom två projekt där Lowe Börjeson medverkar:
Line Gordon Adapting to changing climate in drylands: The re-greening in Sahel as a potential success
Kristofer Hylander: Examining mismatches between management and the supply of ecosystem services in Ethiopian agroecosystems across scales in space and time. 
GRATTIS!

onsdag 11 november 2009

Carstedt letar "gröna" riskkapitalister

Jag skrev i en tidigare blog att SIDAs beslut att inte ge kreditgarantier till SEKAB (numera EcoDevelopment) för sockerrörsplantager i Tanzania inte skulle vara baserat på "vare sig miiljöhänsyn eller på social hänsyn, utan på att upphandlingen inte skett i internationell konkurrens." Detta var baserat på knapphändig uppgifter i Västerbottenskuriren. Men man ska inte alltid lita på lokalpressen.

I underlaget för SIDAs beslut står bl. a. följande:

"The request for guarantee does not fulfil the requirements of the new ordinance – Development Loans and Guarantees (ex. one of the criteras is that procurement of products or services shall be made with international competition). Guarantees are aimed to support specific projects, not financing or development costs.

Other reasons considered:

The social as well as the 'green' environmental risk is deemed to be high (influence on sensitive and already threatened environments) in relation to the potential advantages of the project.

Uncertainty wether the EU’s sustainability criterias will be fulfilled.

Tanzania’s fragil legal framework to manage biofuel investments of type and magnitude proposed by SEKAB."

Bra rutet från SIDA!!

Nu letar EcoDevelopment nya finansiärer. Korparna Hugin och Munin, som ständigt håller sig informerade, säger att de sett att representanter för  stora "gröna" riskkapitalister från USA nyligen varit ute och tittat på f.d. SEKABs planer. Så det är inte säkert att sagan ännu är slut.

Att de stora globala konflikterna om mark är av stort intresse visades i går då över 100 personer deltog i ett symposium kring globala markkonflikter ordnat  Svenska Nationalkommittéen för Geografi på Kungliga vetenskapsakademien. Där togs SEKABs engagemang i Tanzania  upp som ett av många exempel på den rika världens jakt efter produktiv jordbruksmark i fattiga länder.

onsdag 4 november 2009

Slow debate

Kan ni tänka er en debatt, som är väsentlig och som inte går att spåra på internet? Jag fortsätter min anti-instant, anti-Twitter kampanj inspirerad av slowfood-konceptet (jag åt en ypperlig slow food Oxkind med tryffelpuré med grönsaker från sin vacuumbrässering  på Prinsen i september)

2006 kom boken

Johnson, Matthew (2006). Ideas of landscape. Oxford: Blackwell 

Jag kommenterade den i en blogg 2008 . Men innan dess hade Andrew Fleming recenserat boken i den pappersbaserade tidskriften Landscapes under titeln

Don’t bin your boots! Landscapes 8(1) (2007): 85-99

Matthew Johnson svarade i nästa nummer under rubriken "Don't Bin Your Brain"!

2008 kom ett svar från Andrew Fleming under rubriken Debating Landscape Archaeology

Denna debatt är synnerligen intressant  -- kanske i viss mening lite insulär eftersom den handlar mycket om England och Englishness. Men det är klart läsvart. Läs den! Men då får du följa slow-debate konceptet och exempelvis  ta dig till Vitterhetsakademiens ypperliga bibliotek på Storgatan i Stockholm och läsa debatten på papper. Det är det värt. Eller beställa fjärrlån via ditt bibliotek.

I slutet av januari 2010 kommer -- vad jag förstår -- både Matthew och Andrew att vara med på 1st Landscape Archaeology Conference: LAC2010. Då fortsätter antagligen detta långkok, med tänkvärda, eftertänksamma synpunkter. Kolla deras nätsida och överväg att ta dig dit.

tisdag 3 november 2009

Tvillingälgar och global kapitalism

Jag vet att det ska gå fort i bloggosfären...Men även tankar och kommunikation kan må gott av slow-food principen. Koka länge på svag värme. Jag gick med i Twitter men har just med möda klickat mig ut (med hot om att jag aldrig kunde komma tillbaka om jag lämnat  -- närmast sektartade hot). Fortsätter i stället med lite långsamma tankar.

I min jackficka har sedan den 5 oktober legat ett urklipp från Expressen där Tommy Hammarström skrev om Sextontaggaren är inom räckhåll.  Jag har läst det några gånger - det är ganska skrynkligt nu. Efter en månad kan jag konstatera att argumenten fortfarande är lika intressanta. Nu rensar jag jackfickan och passar på att spara Tommys iakttagelser på detta sätt i stället.

Tommy Hammarströms spaning i Värmlands skogar  ger en ny vinkling på mina tidigare inlägg om älgens inlemmande i naturens förvaruligande. Han visar hur älgarna är långt mer integrerade i den globala finanskapitalismens turer än jag nånsin kunde ana. Han ser en ko och två präktiga kalvar vid ett nyupptaget hygge i Värmland och skriver att det är en trend att det föds dubbelkalvar i år :

"och  de är dessutom välgödda, nästan stora som fjolingar. Det har kanske något med de sparade tjurarna att göra, men framförallt beror tvillingfödslarna på den ökade mängden sly och gräs och örter som nu slår upp på alla kalhyggen efter den stora virkesrusningen. De feta dubbelkalvarna är högkonjunkturens barn: de våldsamma avverkningarna under 2000-talets första åtta år har helt enkelt dukat festbord åt älgarna, och när det finns gott om mat föder korna gärna tvillingar."

måndag 2 november 2009

Landskap och rättvisa

Sedan Michael Jones i början av millenniet drog ihop ett gäng forskare på Centre for Advanced Study i Oslo under temat Landscape, Law and Justice har temat kring skärningspunkten mellan landskap och rättvisa varit föremål för flera seminarier, konferenser och böcker.  Därför känns det naturligt att temat för den nationella landskapsforskarkursen denna gång är Landscape and justice. Nancy Duncan, Don Mitchell, Kenneth Olwig och Gunhild Setten har alla spelat en viktig roll i den utvecklingen och därför är det extra roligt att de har reserverat tid i sina almanackor för 2010 års road-movie kring landskapsforskning, som denna gång även kommer att innefatta en sjöresa.  Se mer under länken ovan.