fredag 13 november 2009

Afrikansk miljöhistoria: lite nyheter

I veckan hölls på Vitterhetsakademien i Stockholm ett gemensamt två dagars seminarium mellan den EU-stödda forskargruppen HEEAL vid York University  (Historical Ecologies of East African Landscapes) och nätverket PLATINA vid Stockholms Universitet (People, Land and Time in Africa). Förutom forskarna i de olika projekten deltog HEEALs management board med forskare från Afrika och Europa samt ett antal andra särskilt inbjudna forskare från övriga Europa.
Gemensamt för de båda grupperna är att man riktar uppmärksamheten mot hur de ekonomiska världssystemen och handeln med prestigevaror mycket tidigt har kommit att påverka den östafrikanska miljön - fauna och vegetation.  I York bedrivs ett imponerande arbete när det gäller att kartlägga 1800-talets karavanhandel med elfenben och vi fick bl.a. höra om arbetet med att från elefenbenet i samlingar i Storbritannien (bestick, prydnadssaker) genom isotopanalyser analysera från vilka områden i Afrika som elfenbenet härstammar. En kul koppling till Sverige stod Torun Zachrisson för när hon visade hur föremål av afrikanskt elfenben förekommer redan i gravhögarna i Gamla Uppsala. Genom allt mer detaljerade och precisa studier börjar vi nu också få ett allt bättre grepp om klimatet i Östafrika under de senate 1000 åren.
Samtidigt kommer glädjande nyheter om forskningsanslag till projekt där PLATINA-forskare är inblandade:
VR har beslutat stöda Karin Holmgrens projekt: Holocene climate variability in southern Africa. Confronting climate proxy data, especially from speleothems, with isotope- and climate modelling
SIDA stöder Elin Norströms projekt: Past climate variability and environmental change in southern Mozambique
SIDA stöder dessutom två projekt där Lowe Börjeson medverkar:
Line Gordon Adapting to changing climate in drylands: The re-greening in Sahel as a potential success
Kristofer Hylander: Examining mismatches between management and the supply of ecosystem services in Ethiopian agroecosystems across scales in space and time. 
GRATTIS!

Inga kommentarer: