måndag 23 november 2009

Forest transitions

I en tidigare blog - från Tunis 2008 - tog jag upp "land use transitions" eller "forest transitions" som är en ny och expanderande förklaringsram till globala markanvändningsförändringar. Förklaringsramen beskriver väl de empiriska förhållandena, men vilka är de bakomliggande krafterna till att den rika världens skogar ökar, medan avskogning fortsätter i syd? Det empiriska intresset riktas just nu mot de länder i syd som just nu (eller nyligen) i kraft av sin växande ekonomi, passerar tröskeln mot en ny fas där skogen åter börjar öka.
Idag kommer aprilnumret 2010 (!) av Land Use Policy ut. Det är ett specialnummer kring forest transitions. Artiklarna har redan legat ute ett tag som "in press". De representerar en rejäl munsbit för den som vill följa den intressanta teoriutvecklingen och de empiriska exemplen. En grundläggande fråga är om denna utveckling är möjlig därför att den rika världen exporterar sina miljöproblem. Eller om det är möjligt för alla länder att genomgå en liknande transition. Är det ett nollsummespel eller följer det annan dynamik? Pfaff och Walker använder  i det numret begreppet "substitute deforestation" för att beskriva det faktum att återskogning i en del av världen kan hänga samman med avskogning i annan del.
OM du söker upp Land Use Policy på nätet -- passa också på att titta på en annan artikel i deras lager av kommande publiceringar: "Importing terrestrial biocapacity" . Den berör delvis samma sak från en lite annan vinkel.

Inga kommentarer: