fredag 28 maj 2010

Nytt ord: bröllopsexil

Jag har tidigare uppmärksammat olika rumsliga bestämningar som uppstått ur dagens olika samhälls- och naturförhållanden. Vi har fått lära oss i en kommentar i till min blogg att man i Norge använder ordet askefast för de som fastnat på olika håll i världen under april månads vulkanutbrott.

Nu meddelar tidningarna att researrangörernas förväntningarna på bröllopsturism inte infrias. Samtidigt inkommer från delar av vänkretsen, som bor i Stockholm innerstad, signaler om att man känner sig hotad av den stundande rojalistiska bröllopsbelägring man befarar i juni och därmed måste gå i bröllopsexil under ett stort antal dagar runt helgen före midsommar.  Man kan väl trots detta inte förvänta (hoppas?) att nettoflödet blir negativt?

tisdag 25 maj 2010

Rättvisa landskap på Gotland

De kulturgeografiska institutionerna i Sverige samarbetar i ett Nationellt forskarkursprogram och sedan lång tid tillbaka organiserar två eller tre institutioner i samverkan en kurs i landskapsforskning varje vår med jämnt årtal. Många gånger har detta också organiserats som en nordisk forskarkurs. Denna gång blev det en nationell kurs med nordiskt deltagande (med stöd från det nordiska landskapsforskningsnätverket). I år var den organiserad av Lunds och Stockholm Universitet i samarbete med Högskolan på Gotland. Förutom kursledningen Tom Mels (Gotland), Tomas Germundsson (Lund), Elisabeth Gräslund Berg (Stockholm) och undertecknad, så medverkade Nancy Duncan (Cambridge), Don Mitchell (Syracuse) och Kenneth Olwig (Alnarp).

Doktoranderna kom från Uppsala Universitet, SLU i Alnarp och i Ultuna, Tallin University, Lunds Universitet, Universitetet for Miljö og Biovitenskap i Norge, Högskolan i Oslo, Karlstad Universitet, Lunds Universitet och Stockholms Universitet. Dessutom deltog Mastersstudenter från Stockholm.

Doktorander och lärare under stadsexkursionen i Visby, som leddes av Visbygeografen Lennart  Runesson (bakom kameran också). Klicka på bilden om du vill leta efter bekanta ansikten.

Årets tema var Landscape and Justice. Temat, en grupp av mycket engagerade och tänkande doktorander samt inte minst de inbjudna föreläsarna, bidrog till en intellektuellt mycket vass kurs.  Den gamla bonderepubliken Gotland kan förefalla idyllisk och rättvis, men med hjälp av Tom Mels och Lennart Runessons guidningar framstod frågorna om makten över landskapet som högaktuella. Den som vill ta del av gästernas bidrag på området kan söka efter Nancy Duncans Landscapes of Privilege eller Kenneth Olwigs och Don Mitchells Justice, Power and the Political Landscape.

torsdag 13 maj 2010

Fattigdomens landskap

 
På tisdag ger Don Mitchell ett seminarium på institutionen. Han kommer att tala om ett tema som ligger nära det som var hans ingång till landskapsforskningen på 1990-talet -- om hur Californiens vackra landskap i själva verket återspeglar grundläggande motsättningar mellan fattiga illegala gästarbetare och ett överflöd utan motstycke.  Det var temat för hans bok The Lie of the Land. Don är här för att medverka i den nationella forskarkursen som i år går under temat "Landscape and Justice".