torsdag 4 januari 2007

Klarhet

"I en vetenskaplig disciplin gäller det att uppnå den precision som studieobjektet kräver och möjliggör. Partiklar ägnar sig därvid bättre än poesi; men även  litteraturvetaren har en skyldighet att uppnå all den klarhet som inte innebär förenkling"

Citatet är hämtat ur Sven-Erik Liedmans bok "Ett oändligt äventyr" (2001 s. 57). Liedmans ord poppar ofta upp i mitt huvud när jag diskuterar konkreta texter eller mer allmänt diskuterar frågor kring objektivitet, relativism, sanning som social konstruktion osv med yngre kollegor. Är syftet med samhällsvetenskapen att problematisera eller att skapa klarhet?

Svar: att då och då göra nyttiga omproblematiseringar för att skapa större klarhet. Men när problematiseringen och isärtagandet blir ett evigt huvudsyfte utan ljus i andra ändan av tunneln då återvänder jag till Liedman.