lördag 30 juni 2007

Ny prefekt

En regnig lördag med blöt Acceleratorfestival på campusområdet tömmer jag prefektrummet. Efter sex år som prefekt avgår jag den sista juli. Det var ändå dags att gå vidare och lämna över ansvaret till någon annan, men det som avgjorde tidpunkten var att jag fick ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet för långsiktigt stöd till ledande forskare, som inte är förenligt med att man ägnar nästan hela dagarna åt ledningsfrågor. Många administrativa papper från början av prefektperioden åker i soptunnan, gamla och nya forskningsidéer som dyker upp i papperstravarna läggs i prioriterade kartonger. Ny prefekt blir Gunnel Forsberg. Gunnel är en av den svenska kulturgeografins absolut ledande genusforskare, och forskar också om landsbygdsutveckling och samhällsplanering. Jag gissar att hon kommer att fortsätta att spela en viktig roll inom forskningen även när hon flyttar in i detta rum och axlar ledarskapet för institutionen. Ni som inte känner till Gunnel som forskare kan kolla hennes hemsida. 

Lycka till Gunnel och grattis till institutionen som får en så vettig och kreativ människa som chef!!