fredag 21 september 2007

Historisk geografi i krigets tjänst???

Det går en vandringssägen genom kulturlandskapsforskningen om att historiska geografer i Tyskland engagerades under 2a världskriget för att göra kartor över historiskt framväxta åkermönster och hägnadstyper i Storbritannien. Det skulle underlätta för bombflygen att orientera sig. Jag har inte lyckats komma ihåg vem som sa detta till mig eller var det eventuellt är publicerat. Men likafullt brukar jag säga det ibland på föreläsningar för det illustrerar så väl hur den historiska utvecklingen sätter sin prägel på landskapets faktiska fysiska uttryck, så tydliga att en tysk bombflygare kan titta ner på stenmurarna och fatta att han måste ha hamnat nånstans i västra Yorkshire. Historisk geografi i bombflygets tjänst.....   Nu överträffas den luddiga historien om tyska bombflyget av något mycket närmare i tid: --- I senaste numret av amerikanska Military Review använder överstelöjtnant Michael Eisenstadt forskning kring bandparceller av bl.a. Lars Wåhlin, Mats Widgren och Parker M. Shipton för att analysera sambandet mellan åkerformer och social organisation i Irak. (Military Review länk) Denna typ av kunskap kan enligt honom kanske bli en viktig bit i en typ av kulturell kunskap "that can help coalition forces locate insurgent weapon caches, and aid coalition military operations in Iraq". I den artikel av mig som Eisenstadt citerar argumenterar jag för att kunskap om åkermorfologi kan vara ett kraftfullt vapen i förståelse av social organisation och jag argumenterade för vikten av en samhällsvetenskaplig förståelse av åkermorfologi. Visst gillar jag att åkermorfologi används i förståelsen av samhällen. Men det var kanske inte riktigt den här tillämpningen jag tänkte på...   Vad lär vi oss? 1) att åkermorfologi är hett - hetare än man kunde ana 2) att samhällsforskaren lika lite som naturvetaren kan ha kontroll över hur hans/hennes data används. Men nej tack. Jag kan bara hoppas att de resultat som Parker Shipton, Lasse Wåhlin och jag kommit fram till inte är så entydiga och skarpa att de kan användas som vapen på USAs sida i kriget.