fredag 22 januari 2010

Det behövs en sheriff

Lennart Tonell skriver i sin blogg om bristen på tydlighet från den svenska riksantikvarien när det gäller kulturmiljön i Stockholm. Det som nu sker i såväl Stockholm som i Oslo är att en massa mark som tidigare tillhört det allmänna utsätts för ett starkt tryck på exploatering. I Oslo har tydligen fastighetsbolag som har avknoppats från hamnväsendet och från Norske Statsbaner (järnvägen) varit aktiva i att driva på en exploatering. De sitter på centralt belägen mark som varit i det allmännas ägo länge, men som på grund av sitt läge potentiellt kan ge en betydligt bättre avkastning. För att utnyttja ett begrepp från den ekonomiska stadsgeografin: Det råder ett gigantiskt räntegap. Om utbyggnadsintressena får som de vill kommer det visuella historiska sambandet mellan det medeltida Oslo och Akershus fästning helt att byggas för.

Förre SÄPO-chefen, numera Norges riksantikvarie vid den rekonstruerade medeltida strandlinjen i Gamlebyn. Från Aftenposten.

I Norge har man nu fått en f.d. Säpo-chef som riksantikvarie. Jörn Holme inledde sin mandatperiod som riksantikvarie med att vara mycket tydligt emot utbyggnaden i hamnområdet och tydligare än någon annan försvara de historiska intressena,  Man har alltså en riksantikvarie som hörs och syns och tar strid för kulturmiljön i huvudstaden. Se mer i Aftenposten. Där sa han i november "Jeg ber Oslo kommune og de statlige eiendomsaktører om å tenke seg om en gang til. Hvis ikke, så tror jeg ettertidens dom vil bli hard" . Sedan dess har frågan nu kommit i ett nytt läge och det pågår helt nya samtal mellan Riksantikvarien och Oslo kommun.

Man kan med Lennart Tonell undra var den svenska riksantikvarien står när det gäller Stockholms framtid. Det skulle verkligen behövas en  sheriff med lite hårdare tag i stället för som nu en osynlig riksantikvarie. 

 

torsdag 21 januari 2010

Laserskanning och fossila åkrar

Det kommer information om att det har utgått ett påbud att hela Sverige ska laserskannas -- ja det låter som julevangeliet. Laserskanningen kommer att skaffa fram ett helt ovärderligt material för studier av mikromorfologi -- på de preliminära bilderna från Gävle-Sandviken-trakten framträder stigar, gamla åkerindelningar etc etc. Från Tyskland finns redan goda exempel på hur fossil åkermark i tät skog kan fås att framträda tydligt efter bearbetning av bilderna.

 

Ryggade åkrar i tät skog. Från B.Sittler REVEALING HISTORICAL LANDSCAPES BY USING AIRBORNE LASER SCANNING: A 3-D MODELL OF RIDGE AND FURROW IN FORESTS NEAR RASTATT (GERMANY)-

I Norge har man på NIKU kommit ganska långt i att använda laserskanning för att identifiera fornlämningar och nu har det nyligen kommit en rapport från Dalarna på samma tema. Det ska bli spännande att få ta itu med materialet från de områden där vi redan nu känner till fossilt odlingslandskap i södra och mellersta Sverige. Men det kommer att kräva en del bearbetning av materialet