torsdag 21 januari 2010

Laserskanning och fossila åkrar

Det kommer information om att det har utgått ett påbud att hela Sverige ska laserskannas -- ja det låter som julevangeliet. Laserskanningen kommer att skaffa fram ett helt ovärderligt material för studier av mikromorfologi -- på de preliminära bilderna från Gävle-Sandviken-trakten framträder stigar, gamla åkerindelningar etc etc. Från Tyskland finns redan goda exempel på hur fossil åkermark i tät skog kan fås att framträda tydligt efter bearbetning av bilderna.

 

Ryggade åkrar i tät skog. Från B.Sittler REVEALING HISTORICAL LANDSCAPES BY USING AIRBORNE LASER SCANNING: A 3-D MODELL OF RIDGE AND FURROW IN FORESTS NEAR RASTATT (GERMANY)-

I Norge har man på NIKU kommit ganska långt i att använda laserskanning för att identifiera fornlämningar och nu har det nyligen kommit en rapport från Dalarna på samma tema. Det ska bli spännande att få ta itu med materialet från de områden där vi redan nu känner till fossilt odlingslandskap i södra och mellersta Sverige. Men det kommer att kräva en del bearbetning av materialet

Inga kommentarer: