lördag 6 december 2008

Geografer reser

Jag hoppas att alla geografiintresserade bloggläsare har uppmärksammat att alla kulturgeografer på blogs.su.se  verkar vara på resa i december. Gunnel Forsberg leder en internationell Masterkurs i Athen, som en del i ett initiativ till att bättre utnyttja de olika svenska instituten i Athen, Rom, Istanbul och Alexandria för en internationalisering av svensk universitetsutbildning. Lennart Tonell förbereder Samhällsplanerarprogrammets fältkurs i Freiburg. Samhällsplanerarna på Mastersnivå reser regelbundet varje vår till olika europeiska länder och jämför skilda planeringsproblem och planeringsfilosofier i olika europeiska länder.  Själv pustar jag ut i Amsterdam efter att jag deltagit i en workshop utanför Nairobi som syftar till ett ge studenter på Masters- och doktorandnivå i Östafrika och Europa möjlighet att knyta nya nätverk och få extern handledning på sina fältarbeten. Att i fält undersöka hur generella globala processer utspelas i olika regioner och på skilda platser är centralt i geografisk forskning och utbildning. Att resandet handlar om seriöst arbete behöver inte förhindra att det också är kul.

Min fortsatta resa handlar inte om undervisning utan om forskningskontakter i Amsterdam, Paris och Rom. Vi jobbar med ett projekt som kallas Mapping global agricultural history och hoppas i sommar kunna presentera första utkastet till en garanterat icke-eurocentrisk kartsvit över globala jordbrukssystem under de senaste 1000 åren. Men mycket arbete återstår. 

 

 

Inga kommentarer: