onsdag 8 april 2009

Tanzanska forskare om biobränsle

En grupp forskare från tre universitet i Tanzania har, på bekostnad av svenska ambassaden i Dar es Salaam, genomfört en studie av förutsättningarna för storskalig biobränsleproduktion i Tanzania. Deras slutsatser går inte direkt på samma linje som SEKAB. De föreslår att ingen mer tilldelning av mark till stora biobränsleprojekt ska få ske förrän det legala ramverrket har utvecklats:

"It is strongly recommended that allocation of more land for bio fuel should be stopped until conducive conditions have been put in place for sustainable bio fuel production." skriver de som sin första rekommendation.

Rapporten liksom andra viktiga dokument om biobränsle i Tanzania kan laddas ner från http://drop.io/omsekab

Där finns också en version av den ännu inte offentliggjorda miljökonsekvensbeskrivningen för SEKABs projekt i Bagamoyo samt debattartiklar i tanzansk press.

Som ett stöd till de studenter på Stockholms Universitet som studerar biobränsle inom ramen för programmet Globalisation, envrionment and social change har jag upprättat en hemsida med uppgifter om pågående mastersprojekt och  en del andra intressanta länkar kring biobränsle i Östafrika.

Inga kommentarer: