fredag 24 april 2009

Development Today

Nättidskriften Development Today fortsätter att visa sin styrka på undersökande journalistik vad gäller skandinaviskt bistånd. Nu har de en artikel som innehåller nya uppgifter om innehållet i samtalen mellan Sida och SEKAB och som ger bilden av vad som sker bakom kulisserna. Intrycket blir ett annat än det som man får av Sidas uttalande. Tydligen kommer en ny stödform från Sida kunna tas i anspråk för att SEKAB ska kunna fortsätta verksamheten.

Inga kommentarer: