fredag 17 april 2009

SEKAB i riksdagen

Bodil Ceballos (mp) ställer , med utgångspunkt i Swedwatch´s biobränslerapport och vår DN-artikel om biobränsle i Tanzania ett antal frågor till biståndsministern Gunilla Carlsson. Läs hennes interpellation.

Inga kommentarer: