tisdag 14 april 2009

SEKAB ändrar i miljökonsekvensbeskrivning

SEKAB har tagit till det ovanliga greppet att ändra i miljökonsekvensbeskrivningen för sitt projekt i Tanzania. Ändringarna är så stora att konsulten som gjort beskrivningen tar avstånd från slutresultatet. SEKAB försöker nu få hjälp från svenska och norska biståndsmyndigheter för att driva projektet vidare, trots att man i pressmeddelande i Sverige meddelat att man ska lägga ner verksamheten i Tanzania. Läs mer på DN-debatt.

Inga kommentarer: