tisdag 28 april 2009

Baksäteschaufförer

Anders kommenterar min blog om landgrabbing. Han ogillar baksäteschaufförer och hänvisar bl.a. till att SEKAB  "gärna låter sig granskas av WWF och Oxfam för att få sin satsning så grön som möjligt". Men var och en som kan läsa, kan se att OXFAMS syn på biobränslen liksom WWFs hittillsvarande ståndpunkter stämmer mycket väl övererens med det som vi baksäteschaufförer gav uttryck för i DN-artikeln. Vad jag förstår håller WWF på med ytterligare granskningar kring Rufiji-deltat och vi väntar med spänning på resultatet.

Berätta gärna lite mer Anders om hur det ser ut från framsätet.

Inga kommentarer: