måndag 30 maj 2011

Jordbruksmarkens pris -- globala jämförelser

I samband med diskussionen om det markrofferi som utländska bolag och regeringar utsätter framförallt Afrika för har jag i två tidigare blogginlägg (Vad är marken värd? och Sensationella uppgifter)  uppmärksammat det enorma gap som råder för priser på jordbruksmark globalt sett. Uppgifterna tycks bekräftas i senaste kvartalsrapporten från Black Earth Farming som jag knyckt nedanstående figur från.
Källa:   http://www.blackearthfarming.com/files/BEF%20Q1%20Report%202011.pdf
När man tittar på det diagrammet ska man dessutom komma ihåg att priserna inom de västliga delarna av EU är högre än i USA. Till vissa delar kan naturligtvis prisrelationerna förklaras med skillnader i produktivitet. I Ryssland kan man i bästa fall komma upp till hektarskördar av vete som motsvarar svenskt 1940-tal, dvs 4 ton per hektar. Men skillnaden i produktivitet kan inte ensamt förklara det enorma gapet. I diagrammet ovan finns ju inte heller med något uppskattat värde av de stora marköverlåtelser som pågår i Afrika, som verkar handla om kompensationer långt under 1000 kr per hektar för 99 års gratis arrende.

Inga kommentarer: