måndag 23 maj 2011

DN Världen: skrattspegelbild av världen

DN Världen har från sitt första nummer fått kritik för att de alltid återger Fredik Reinfeldt i form av en skrattspegelbild där hans huvud är oproportionerligt stort samt för att de vid återkommande tillfällen meddelat att Schweiz är med i EU. Kritiken har publicerats i deras insändarspalt och de har till och med i en brett upplagd artikel visat hur skrattspegeln förvrider Reinfeldts rätta proportioner och i en annan artikel förklarat varför Schweiz inte är med i EU. Men de fortsätter att konsekvent återge Reinfeldt med samma skrattspegelbild. även i sitt senaste nummer som kom till prenumeranterna idag. Där står fortfarande att Schweiz är med i EU. Även i det senaste numret förekom en insändare som tydligt klargjorde att Reinfeldt faktiskt inte ser ut som ett grodyngel och att det finns kameror som på ett mer rättvist sätt kan återge hans storleksproportioner.

Allvarligt talat: vad är det som gör det journalistiskt rumsrent att ljuga med kartor som påstår att Sverige är större än Madagaskar,  medan manipulerade bilder, felaktiga sifferuppgifter och faktafel i text anses pinsamt??

Den som tycker att jag utrycker mig konstigt kan kolla min blog från i januari.Världen enligt DN och FIB-kulturfront. DN-Världen har fortfarande Mercators projektion på sina världskartor  - och även FIB-Kulturfront om de inte ändrat sig i det allra sista.

Inga kommentarer: