torsdag 5 maj 2011

Kartkrig och geografi som studiet av rättvisaFavelorna i Rio de Janeiro är informella bosättningar som startat som markockupationer men efterhand fått allt mer permanent karaktär. Foto Mats Widgren 2006


Sydsvenska dagbladet uppmärksammar att Rios överklass startar kartkrig mot Google Maps. . Uppenbarligen är både stadens politiker och en del av de boende sura över att favelornas namn får för mycket plats. Inte ska väl stadsdelar som är illegala ha sina namn på kartorna!!!  2006 fick jag chansen till en stadsexkursion per helikopter över Rio och kunde dokumentera den helt speciella stadsbilden där de fattiga slumområdena fanns mitt i stadens centrala delar.

Var det någon som trodde att geografi och kartor inte handlade om rättvisa??  Se min blog om geografi och rättvisa.Favela Babilônia ligger alldeles ovanför Copacanas lyxbostäder och strandhotell..
Foto Mats Widgren 2006.Inga kommentarer: