fredag 22 april 2011

Den försvunna klimatflyktingkartan och köpt "vetenskap"

Frågan om hur prognosen om 50 miljoner klimatflyktingar år 2010 först kom till, sedan användes som ett tungt retoriskt grepp i FN, och nu inte längre finns att hitta på UNEPs hemsidor, blir allt rörigare. Om man försöker ta ner en information från en websida reagerar nätsamhället med att genast göra den mer allmänt tillgänglig. Det är konstigt att inte makthavare ännu insett hur man hanterar nätet. Här kommer kartan, som UNEP Grid inte längre vill visa. Jag återfann den hos bloggen http://wattsupwiththat.com/UNEP-Grid i Arendal tillhandahåller, i alla fall ännu, den fortfarande i högupplöst from. Följ följande länk:
11kap9climat.png 3012 x 1699 pixels PNG (577K)

Kartan i sig säger inget direkt om antalet klimatflyktingar men när den låg ute på deras mer lätttillgängliga hemsidor hade den texten.

"Fifty million climate refugees by 2010. Today we find a world of asymmetric development, unsustainable natural resource use, and continued rural and urban poverty. There is general agreement about the current global environmental and development crisis. It is also known that the consequences of these global changes have the most devastating impacts on the poorest, who historically have had limited entitlements and opportunities for growth.
SourcesNorman Myers, ‘Environmental refugees, An emergent security issue’, 13. Economic forum, Prague, OSCE, May 2005 ; Millennium Ecosystem Assessment, 2005 ; Liser, 2007."Mera klargöranden eller snarare mera förvirring om hur förutsägelsen om 50 miljoner klimaflyktingar kom till och nu hanteras av FN finns nu hos den ursprungliga källan till nyheten:  Asian correspondent. Deras reporter väntar på ett svar från FN

Sättet som detta hanteras på av UNEP och av UNEP-Grid i Arendal är verkligen klantigt. UNEP-Grid i Arendal har som syfte att "communicate environmental information to policy-makers and facilitate environmental decision-making for change". Då vore det väl väldigt lämpligt att uppdatera informationen om hur man ser på sannolikheten för klimatflyktingar idag och kommentera den äldre kartan, hellre än att bara ta bort den.....

Förklaringen till varför man tagit bort kartan som återfinns här är helt ofullständig. Dessutom så finns kartan kvar i andra sammanhang på samma site som t.ex. här. Det är svårt att sudda ut sin historia på nätet. Man får bära med sig dumma förutsägelser precis som man får bära med sig fyllebilder på facebook resten av livet.

Frågan är större än att enbart handla om en karta. Den belyser det James Fairhead och Melissa Leach beskrivit så väl i sin bok Misreading the African landscape. I kapitel 9 analyserar de de faktorer som gör att FN-system och andra internationella organ bidrar till att upprätthålla, vidarebefordra dåligt belagda och ofta helt bakvända historier om miljöförstöring och dess orsaker. Det är helt enkelt för mycket pengar och intressen inblandade för att man ska ha tid och råd att lyssna på hur forskningsläget idag ser ut. Alarmrapporterna och det utredningsväsende som är kopplade till dem har sin egen politiska ekonomi och har mycket lite med källkritik och vetenskap att göra.

Inga kommentarer: