onsdag 20 april 2011

Journalistikens nya villkor

Jag kanske var lite idealistisk när jag tyckte att undersökande journalistik skulle närma sig ett vetenskapligt förhållningssätt till sina källor. Jag gjorde det i ett blogginlägg, som jag också sände till Second opinion.

Stig-Björn Ljunggren, också på Second opinion, har en annan, mer cynisk, men sannolikt helt realistisk bild av vilka villkor som journalister arbetar under. De jagar så vilt efter en bra "ståry" att källkritik helt enkelt får stå tillbaka. "Medierna är helt enkelt nyhetsdrivna, inte analysdrivna" skriver han.

Stig-Björn Ljunggren lägger ansvaret tillbaka på oss läsare och ser det som en folkbildningsuppgift:

"Om människor är medvetna om under vilka villkor som medierna arbetar, att deras uppdrag inte är att spegla verkligheten utan ge oss en bra 'ståry', att de inte skriver upphetsade rubriker därför att det är sanningen som hyllas, utan den goda historien som det ska puffas för, då kommer vi också att få en mer medveten publik. Och avsändarna tvingas anpassa sig därefter."

Inga kommentarer: