tisdag 19 april 2011

Svenska jordbrukets historia på engelska -- och på nätet

Snart är dags för boksläpp på The Agrarian History of Sweden: 4000 BC - AD 2000. Det är en förkortad och översatt version av Det svenska jordbrukets historia, som gavs ut i fem band med början 1998. I varierande grad har de olika författarna dessutom uppdaterat materialet med hänsyn till den forskning som skett under de senaste 15 åren. Ellen Anne Pedersen och jag skriver om perioden 800 f.Kr. - 1000 e.Kr.

Den svenska versionen är tyvärr slut på förlaget, bortread och eller makulerad. Det finns dock fortfarande en del ex kvar av band 1 i  Kulturgeografiska insitutionens kompendieförsäljning. Men det gamla fembandsverket är nu också tack vare bra arbete från lantbruksakademiens enhet för de agrara näringarnas historia tillgänglig på nätet på denna adress:

http://www.kslab.ksla.se/Femband/fembandet.htm

Inga kommentarer: