fredag 10 juni 2011

NESS-ta vecka

Förlåt vitsen, men nästa vecka är det NESS i Stockholm: 10th Nordic Environmental Social Science Conference (NESS 2011) .  Se denna länk. Intresset för att delta i en session som ska diskutera olika teoretiska perspektiv på landskapsförändring har varit så stort att inte alla anmälda får plats.  Diskussionen kring vad resiliensperspektivet kan bidra med i sammanhanget upptar många av de artiklar som nu cirkulerar före mötet. Se abstracts på följande länk.

Det ser ut att kunna bli en lika murlös och intressant resiliens-diskussion som i Berlin för ett år sedan.  Jag har äntligen hunnit med att formulera mitt inlägg i Berlin i fullständig text och kommer att lägga fram det även här.

Resilience thinking and political ecology: two approaches to understanding agricultural landscapes

File:Bocage country at Cotentin Peninsula.jpg

Jag illustrerar denna blog med ett foto från ett bocage-landskap i Nordfrankrike. Det är ett av de exempel jag tar upp, som visar hur många karaktäristiska och till synes uråldriga landsskapstyper i Europa är förhållandevis unga och till stor del återspeglar 1800-talets ökade kommersialisering och regionala arbetsdelning. Nyckeln till att förstå dessa landskaps framväxt och möjligheterna att bevara dem idag ligger mer i samhällshistoriska perspektiv, som ekonomiska historia och världssystemteori, än i resiliensbegreppet hävdar jag i artikeln. För att begreppet social-ekologiska system ska kunna bli användbart måste analysen av de sociala system bli skarpare och närma sig samhällsvetenskapens syn på vad ett samhälle är, hävdar jag.

Inga kommentarer: