måndag 14 mars 2011

Sårbarhet: geografer om "natur"-katastrofer


Jag letar på nätet efter aktuella kommentarer från geografiskt och samhällsvetenskapligt håll om katastrofen i Japan. Radix, som är en analytiskt pålitlig källa, verkar ännu inte vara uppdaterad, men en site med ett förhållandevis brett perspektiv på frågan och med stort utrymme för samhällsvetenskapliga sårbarhetsanalyser är Alertnet. 


Till den som inte läst den förr: leta efter boken At risk, som under en längre tid, i sina olika upplagor, fungerat som en grundläggande ingång till en samhällsvetenskaplig förståelse för naturkatastrofer. Ben Wisner, som var huvudförfattare till den senaste upplagan, är nog den geograf som på senare år tydligast fört fram en tydlig samhällsvetenskapligt präglad syn på katastrofer av den sort som vi nu bevittnar.Visst är det naturliga krafter (hazards) som är den utlösande faktorn, men skadornas omfattning,  katastrofen (disaster),  är bestämd av tidigare samhälleliga beslut eller icke-beslut. Därför är det svenska ordet naturkatastrof ibland lite vilseledande. Se om New Orleans i tidigare blog.

Tillägg kl 15.30: Kolla denna länk för uppdaterad kartinformation

Inga kommentarer: