tisdag 8 mars 2011

Även Guttenbergs examinatorer uttalar sig


Plagiat graphic.png
Guttenbergs aktuella plagiatindex: På sidor som markerats med rött eller svart finns plagiat. Källa  de.guttenplag.wikia.com

Nu har även Guttenbergs examinatorer uttalat sig om sin oförmåga att avslöja plagiat. Det är lätt att i efterhand sätta sig till doms, över kollegor. Kanske har även jag och mina kollegor i Stockholm blivit lurade av plagiatörer. En fördel i Sverige är ju att vi har ett litet språkområde och en mindre mängd texter att stjäla ur på svenska. Om studenten skriver på engelska har vi dessutom ofta att göra med studenter som inte har engelska som modersmål och där märker man ofta plagiat med att texten plötsligt blir elegantare. Jag kan förstå att detta inte är lika självklart i Tyskland och är övertygad om att Baron von und zu Guttenberg kan uttrycka sig själv lika språkligt elegant på tyska som de han plagierat.

Men skrivelsen sätter också det tyska systemet för examination i ett lite märkligt ljus. Jag kan inte reglerna och har inte varit inblandad i någon bedömning i Tyskland, men det verkar som om handledaren (Doktorvater/Doktormutter - sic) har en viktig roll i slutbedömningen (han/hon är Erstgutachter).  Om jag fattat det rätt så fattas beslut om godkännande efter ett utlåtande av handledaren och ett utlåtande av den utomstående experten (Zweitgutachter)  och det är dessa två som tillsammans nu har uttalat sig. Det bäddar förstås för en möjlig och farlig kollegialitet dem emellan -- om man är kritisk mot avhandlingen är man ju också direkt kritisk mot sin kollegas utlåtande.

De skriver vidare att det vid denna tid knappast var möjligt att avslöja plagiat med tekniska medel. Det ställer jag mig frågande till - jag minns inte exakt när vi fick plagiatprogram på Stockholms Universitet men nog hade vi det för fem år sedan? Se följande länk om vad som fanns vid tyska universitet. När de skyller på att inte ens Googles sökmetoder vid den tiden var tillräckligt finjusterade för att kunna användas till detta så har de helt fel. Google gick utmärkt att använda för att avslöja plagiat redan under första hälften av 00-talet. Jag gjorde det då. Och om inte texten funnits på internet redan vid författandet är det förstås inte lika attraktivt att plagiera ord för ord. Guttenberg har som värst 8 hela sidor direkt klippta från en annan källa. Det är osannolikt att han suttit och knackat in åtta sidor text ordagrannt från en annan text på papper. Mer sannolikt har han klippt och klistrat. Google hade säkert hittat det även för fem-sex år sedan.

Men vanligtvis är ju inte heller vi misstänksamma mot plagiat på forskarutbildningsnivån. Man räknar med att sådant beteende hör till de akademiska barnsjukdomar, som är utrotade långt innan man kommit på forskarnivån.

Inga kommentarer: