onsdag 16 mars 2011

Bildt om tsunami och Nordens diskreta charm

Carl Bildt, som ska veta allt, verkar inte ha koll på elementär geologi. Visst kan en tsunami inträffa mitt i Nordens diskreta charm. Så här twittrade han:

"The Nordic world has its discreet charm. No earthquakes. No tsunamis.

Sedan korrigerade han sig
"My tweet on Nordic world was meant to say that the risk of tsunami- or earthquake-caused nuclear problems here is very different.

Men det var tydligen inte sin geologiska okunskap som han då kommenterade utan bara att det hade ansetts cyniskt och opassande att uttrycka sig så.I P4 Stockholm upprepade han nämligen  :  "Och då skrev jag ungefär att vi lever i en lycklig del av världen där den här typen av jordbävningar och tsunamis inte förekommer"

File:Somerset.gif
1607 års översvämning i Bristol anses numera kunna ha orsakats av en tsunami
Wikipedia
Att man säger grodor kan väl vara en sak men att medvetet twittra dem så att de fastnar i cyberrymden...

Inga kommentarer: