onsdag 2 mars 2011

Arga doktorander - med rätta


File:Guttenberg-800.jpg
Friherre Karl-Theodor von und zu Guttenberg (Wikimedia Commons)
  Guttenbergaffären i Tyskland väcker många intressanta frågor:

1. Vilket meritvärde har en doktorsexamen? I Tysklands förbundskabinett finns nu kvar fem disputerade ministrar, inklusive Merkel själv. ( NEJ FELRÄKNAT: 7 av 16 minstrar är doktorer 3 mars)  (På denna länk fanns Guttenberg kvar idag på morgonen, men det sägs inget om hans examen - bara att han är en av Tysklands mest älskade politiker.) I Sveriges i övrigt lågutbildade regering finns väl nu bara en minister med doktorsexamen, som till och med är docent. Hur många av er vet vem det är? Kolla här läget 2009. (1 av 24 nu??)

2. Guttenberg måste ha lidit av samma blindhet för nätsamhällets styrka som en del arabiska ledare. Han sa så sent som i februari att det rörde sig om enstaka misstag och drog då på sig historiens första eller i alla fall hittills största samlade plagiatundersökning gjord av nätsamhället:  GuttenPlag Wiki,

3. I brevet från doktoranderna till Angela Merkel ställer de sin förbundskansler inför några avgörande frågor om hennes syn på forskning och kunskap. Genom att hon behandlar Guttenbergs storplagiat som en bagatell, (Kavaliersdelikt)  menar doktoranderna att hon i grunden ifrågasätter hela forskningssamhällets arbete och bidrag till tyskt samhällsliv och ber henne att sluta tala om Tyskland som en bildningsrepublik.

4. Och så har vi lärt oss nya begrepp att använda när vi ska undervisa våra studenter om plagiat: Copy, shake and paste.  Klicka på denna länk så finner du också en engelsk översättning av de arga doktorandernas brev,

Inga kommentarer: