torsdag 17 februari 2011

Norsk geografi utvärderad

Här i USA får jag rapporten om att Norges forskningsråd nu har godkänt vår utvärdering av geografisk forskning i Norge och att den finns tillgänglig via deras hemsida. Den som önskar läsa en sammanfattning av rapporten rekommenderas att hoppa över den norska sammanfattningen på hemsidan och gå direkt till executive summary i själva rapporten. Det har varit en utmanande och mycket stimulerande uppgift att få sätta sig in i vad våra norska kollegor jobbar med och betyget är överlag mycket gott. Det norska forskningsrådet satsar ordentligt på utvärderingar av detta slag, och härnäst på programmet står ett möte med de norska forskningsmiljöerna. Forskningsrådet kommer att ställa särskilda medel till förfogande för en uppföljning av rapporten.

Jag har i två tidigare blogginlägg direkt eller indirekt varit inne på denna utvärdering. Jag vill särskilt hänvisa till blogginlägget Geografi som nu är snart två år gammalt. I Norge finns två samlade geografiinstitutioner (Bergen och Trondheim), medan man i Oslo istället har en samlad institution för samfunnsgeografer och sociologer, Här illustreras alltså problematiken runt samarbetet mellan naturgeografi och kulturgeografi på ett mycket tydligt sätt. Utvärderingen omfattade hela geografiämnet, men eftersom naturgeograferna i Oslo inte var del av denna utvärdering blev det ett fokus på samfunnsgeografi och på de tvärvetenskapliga aspekterna i geografiämnet. Nu har jag fått svaret på en del av det jag anade redan då.  De norska geograferna har verkligen visat sig starka på just det som jag efterlyser där: att miljöfrågorna får en bra samhällsvetenskaplig belysning.

Inga kommentarer: