söndag 10 maj 2009

Geografi

Det finns fortfarande en del kollegor som är mycket skeptiska mot att man ska hantera Geografi som en helhet.  Är det så här de tänker sig den samlade Geografin så förstår jag dem:

 

Klicka på bilden om du närmare vill undersöka hur "Den Hvide Race (Englænderinde)" ser ut

Men det har faktiskt runnit en del vatten i Akerselva sedan sedan denna bok publicerades i Kristiania 1902. Och det har också runnit en del vatten under broarna både i Fyrisån och Akerselva sedan det var radikalt (och på sätt och vis kanske motiverat) av de kritiska samfunnsgeograferna i Oslo att bryta sig loss från Geografi-institutionen och i stället bli en underavdelning till sociologin. Men frågan om geografins tillhörighet till fakulteter inom universiteten och avdelningar av forskningsråden fortsätter att ge upphov till både byråkratiska och idémässiga problem. I Stockholm hör vi till två olika fakulteter, har ett bra samarbete och har dessutom Geografi som (fortfarande det enda?) fakultetsövergripande huvudområdet på Mastersnivå. I Oslo är ämnet uppdelat på olika institutioner och fakulteter, men inte i Trondheim och Bergen. Ett svårstyrt pastorat.

Men min uppfattning är att ett samarbete mellan samhälls/kulturgeografer och naturgeografer idag kan säkra att miljöfrågorna får en bra samhällsvetenskaplig belysning. Alltför många så kallat tvärvetenskapliga miljöforskningsansatser är svaga på att hantera samhällsvetenskapens frågor om makt, kön och klass.

Inga kommentarer: