måndag 28 februari 2011

DN Världen om kartprojektioner

DN Världen uppmärksammar i dag min kritik mot deras val av kartprojektion. Pia Skagermark, redaktör för DN Världen, tycker att min invändning är högst relevant och ger ett vagt hoppfullt svar om att man är beredd att ändra sig och överge Mercator. Det är ändå märkligt att de medier, som i övrigt verkligen jobbar för att ge en annan världsbild, håller fast vid Mercator. DN Världen och FIB-Kulturfront har sällskap av Al Jazeera i sitt användande av Mercator. Däremot så föregår International Herald Tribune med gott exempel och visar att en mer ytriktig projektion (Robinson?) fungerar utmärkt i ett grafiskt nyhetssammanhang.

Inga kommentarer: