lördag 5 februari 2011

FORMAS igen -- svar i GP

I Göteborgsposten svarar nu i en slutreplik de samhällsvetenskapliga forskare som tidigare kritiserat FORMAS för brister när det gäller att prioritera samhällsvetenskaplig miljöforskning.

"vi kan inte se hur hennes resonemang leder fram till slutsatsen att Formas ska ha granskningsgrupper där samhällsvetarna är klart underrepresenterade samt ett Forskarråd med endast en samhällsvetare som ordinarie ledamot"

(mina tidigare inlägg:  FORMAS och FORMAS svarar).

"Miljöproblemen är skapade av människor och måste lösas av människor. Miljöproblemen kan inte hanteras utifrån ett isolerat naturvetenskapligt perspektiv, utan kräver ett helhetsperspektiv." Så skrev en grupp landsbygdsforskare i ett tidigare försök att påverka FORMAS i denna fråga.

Det är bra med de förutskickade särskilda satsningarna, som Anna Ledin utlovar sitt svar i GP, men  FORMAS ledning måste nu också visa vägen och i grunden ändra balansen mellan samhällsvetare och naturvetare i forskarråd och beredningsgrupper. När det gäller forskarrådet kan det också vara aktuellt att se över hur den elektorsförsamling som väljer forskarrådet ska vara sammansatt. Även om andelen samhällsvetare där är större än i forskarrådet och i beredningsgrupperna så riskerar de i slutändan alltid att hamna i skymundan för andra intressen..

Inga kommentarer: