söndag 22 mars 2009

Myten om det tomma Sydafrika

I Sydafrika har man under årens lopp haft olika sätt att genom historieskrivning motivera det koloniala övergreppet mot de befolkningsgrupper som fanns i området tidigare. Beskrivningen av hur européer och afrikanska jordbrukare från var sitt håll samtidigt koloniserade området och möttes vid Fish river är den som är den mest spridda. (se en version av denna historieskrivning från 1976 på denna länk).  Den historien har även många svenska allmänbildade människor fått med sig. Svagheten i argumentationen ligger förstås först och främst i tanken att jordbrukares markrättigheter skulle stå över jägare/samlares och pastoralisters. Men det är dessutom så att afrikanska jordbrukare var väl etablerade omedelbart öster om Fish river (i trakten av nuvarande East London) redan vid början av 1000-talet. Det gjorde arkeologiska inventeringar och utgrävningar klart redan på 1970- och 1980-talen.

En annan i Sydafrika väl spridd lögn var att större delen av norra och östra Sydafrika vid 1800-talets slut skulle varit så gott som folktomt under 1800-talets senare hälft efter oroligheter under den "stora oredan" -- mfecane.

Ur Theal: A history of South Africa 1795-1834 (utgiven 1891) . Återgiven i Davenport, T.R.H. and Hunt K.S. (eds) (1974) The right to the land.  Cape Town: David Philip. KLICKA FÖR STÖRRE BILD

Hos vänner och kollegor i Sydafrika fick jag i den gångna veckan hjälp att få fram underlag till en karta över afrikanskt jordbruk under de sista tusen åren. Jag fick också se den fantastiska dokumentsamlingen The right to the land där två sydafrikanska historiker redan 1974 samlade fakta och lögner kring markfrågan i Sydafrika. Som ett exempel på "the myth of the empty highveld" återger de kartan ovan, som publicerades 1891 och som fått en stor betydelse i den allmänna (miss-)förståelsen bland en många vita sydafrikaner i den frågan. I det område som karaktäriseras som  "Territory almost depopulated by the Zulu wars before 1834" fanns under 1800-talets först hälft i själva verket ett antal stora kungadömen med huvudstäder på tiotusentals invånare, omfattande jordbruk och stora boskapshjordar. 

 

 

Inga kommentarer: