lördag 28 mars 2009

Monografi eller artiklar

En av de frågor som  forskare i humaniora och samhällsvetenskap brottas med i dessa dagar är hur man ska publicera för att nå ut. Dessutom ska man på något sätt förhålla sig till en värld där allt ska bli mätbart och där Vetenskapsrådet av regeringen har fått i uppdrag att sköta bibliometriska mått som grund för medelsfördelning.

Det är ingen tvekan om att synlighet i internationella tidskrifter är en viktig och av många humanister och en del samhällsvetare underskattad del av forskningens internationalisering. Men jag har alltid menat att det borde gå att kombinera den bästa av två världar: monografins djup och en större internationell synlighet genom fler internationella artiklar. Det gäller också att se till att monografierna syns och citeras - vare sig det rör sig om doktorsavhandlingar eller om böcker på internationella förlag.

Därför är det extra roligt när de internationalla tidskrifterna recenserar  avhandlingar från institutionen. Garth Myers vid University of Kansas rosar i Urban Studies (vol 44, nr 12, 2487-2946) Marianne Kjelléns avhandling.

Men Garth Myers  ger också en eloge till hela serien Stockholm Studies in Human Geography och till forskargruppen PPP som utvecklats och letts av Gunilla Andrae på institutionen. Så här skriver Myers bl.a. om serien och om PPP:

"This series publishes the highest-quality dissertations that Stockholm’s Human Geography Department produces. Seven of the eight dissertations so honuored since 1999 have been Africa-based and four of these have had an urban focus; a fifth is now forthcoming. --  A great deal of the credit for this concentration of excellence lies with the department’s research group on People, Provisioning and Place (PPP) in African Cities, ably led by Gunilla Andrae. The PPP research group has developed quite a knack for combining what one expects of a quality dissertation—thorough, rich and original empirical research—with probing interrogations of cuttingedge theory (Byerley, 2005; Cadstedt, 2006; Lourenco-Lindell, 2002)."

Grattis till Gunilla Andrae, Marianne Kjellén, Andrew Byerley, Jenny Cadstedt och Ilda Lourenco-Lindell!! Och dessutom till  Onyanta Adama-Ajonye, som är den femte som Myers nämner att hon var på gång när detta skrevs.

Inga kommentarer: