måndag 2 mars 2009

Den svenska hagen och EU

EU har som bekant fattat ett riktigt dumt beslut när det gäller centrala direktiv om vad som är en stödberättigat betesmark. Eskil Erlandsson berättar på regeringens hemsida att han gjort vad han kan för att lindra detta, dels genom att få gränsen höjd till 60 i stället för 50 träd per hektar, dels genom en annan kompletterande stödform. Men grundproblemet kvarstår. Den svenska hagen är underkänd. Det saknas förståelse i EU för det rikt varierade jordbrukslandskapet och dess historia.

Landskap har hittills inte heller figurerat som ett tema för forskningsdirektoratets utlysningar i det sjunde ramprogrammet. Det kanske det blir en ljusning på nu. Det sägs att 2011 ska man kunna söka om medel för forskning om natur- och kulturlandskap.  Samtidigt arbetar vi i  en grupp inom European Science Foundation för att i en Science Policy Briefing lyfta fram landskap som viktigt europeiskt forskningsområde. Det går långsamt fram för det finns även bland forskarna så många olika idéer om vad som är det viktigaste. Men till sommaren ska det komma.

Tills det blir större förståelse för landskapshistoria i EU får vi fortsätta att protestera. Stöd Gryts skärvårdsförening i deras upprop. Besök följande länk.

 

 

Inga kommentarer: