lördag 21 februari 2009

Bra rutet om forskningens frihet

Vetenskapsrådets ledning tar i en artikel i Uppsala Nya Tidning ställning i frågan om den stoppade lögndetektorartikeln av Anders Ericsson och Francisco Lacerda. Se mer om själva sakfrågan på Francisco Lacerdas blog.

Det är bra att hela vetenskapssamhället tar ställning till detta. Frågan belyser också ett annat problem i vetenskaplig publicering. Trots att tidskriften tagit ut artikeln ur nätversionen har uppenbarligen författarna ingen rätt att lägga ut artikeln på sin egen hemsida. Det strider ju grovt mot idéerna i Berlindeklarationen om open access.

 

Inga kommentarer: