måndag 23 februari 2009

Äldre lantmäterikartor i Norge

När jag jobbade ett år i Norge i mitten på 1990-talet var den allmänna uppfattningen bland arkeologer och historiker att man i Norge inte kunde tillämpa de svenska metoderna inom landskapshistoria och kulturmiljövård när det gäller användandet av äldre kartor.  - Vi har nästan inga äldre kartor, fick man ofta höra. Och det är sant, det finns mycket färre kartor och de som finns är generellt sett yngre än de svenska. Men de finns, och det går utmärkt att använda på samma sätt som de svenska. Det visade vi i en rapport Historiske kart og kulturminnevern. En metode for landskapsanalyse. (NIKU 1997). Utskiftningskartorna, dvs de som närmast motsvarar våra laga skiftes-kartor, är särskilt rikligt förekommande i Väst-norge.

Bilden hämtad från Frans-Arne Stylegars blog 
Nu visar Frans-Arne Stylegar i sin blog, med ett elegant exempel från  Lista, på den stora potential som ligger i utskiftningskartorna och det därtill hörande arkivmaterialet, när det gäller att komma åt fornlämningar och andra landskapselement från före kartornas tid.

Inga kommentarer: