onsdag 19 december 2012

Vad pågår mellan SIDA och VR?

Här sitter kollegor och väntar på besked om deras forskningsansökningar till SIDA. Beskeden utlovades först till november och sedan till vecka 51. Nu meddelas på SIDAs hemsida att eftersom regeringen beslutat att uforskprogrammet ska flyttas till VR från den 1 januari så kommer i stället VR att fatta beslut i slutet av januari....  Det hänvisas till VRs hemsida, men där finns just nu inga nyheter om detta.  (Se dock länkt i VRs kommentar nedan-- tilllagt 20 dec 2012)

Och varför fattade inte SIDA beslut före årets slut? Därom ges inga besked. Vad är det som pågår?

Så här står det på SIDAs hemsida idag:

"2012 års UForsk-utlysning

Regeringen har beslutat att Sidas program för utvecklingsforskning, Uforsk, i sin helhet ska överföras till Vetenskapsrådet från den 1 januari 2013. Det betyder att Vetenskapsrådet kommer att hantera alla ansökningar, beviljningar, utbetalningar och rapporteringar efter detta datum. På grund av detta kan inte Sida ge några besked om resultatet av årets Uforsk-omgång. Vetenskapsrådet har intentionen att för 2013 följa Sidas bedömningsprocess under 2012 men beslut fattas av Vetenskapsrådets generaldirektör i slutet av januari. Vetenskapsrådet kommer därefter meddela vilka ansökningar som beviljas bidrag. Vi ber om överseende med de problem denna överföring medför och arbetar tillsammans med Vetenskapsrådet för att göra den så smidig som möjligt.

2 kommentarer:

Carin sa...

Det har tagit lite tid, vi beklagar detta men nu finns det lite information på Vetenskapsrådets webb: http://vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2012/nyheter2012/forskningsstodoverforsfransidatillvetenskapsradet.5.7257118313b2995b0f21fae.html

Vänliga hälsningar
Carin Carltoft, kommunikatör på Vetenskapsrådet

Mats Widgren sa...

Tack !! Jag förstår så väl att man inte hinner informera om allt i full rulle. Men Sida borde väl förkara sig inför de sökande också varför man inte klarat av att fatta beslut före jul som väntat.