lördag 1 december 2012

Kartor med retorisk kraft

Två kartor återkommer nu ofta i olika sociala medier som kommentarer eller ska vi snarare säga apeller i Palestinafrågan. Sällan har kartografin drabbat med så stark retorisk kraft och gett upphov till så många följdfrågor.

Efter FNomröstningen började så denna cirkulera.

se mer på

http://en.avaaz.org/s/sWlbab

Inga kommentarer: