fredag 28 december 2012

Stockholmsgeografer i debattartiklar

Såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet har i dagarna haft viktiga debattartiklar -- och i båda fallen hittar vi bland undertecknarna Stockholmsgeografer.

På DN-debatt i går frågade ett stort antal miljöforskare Varför brister politikerna när det gäller miljömålen? Det var inte en vanlig forskare-slår-larm-artikel utan den ställde några helt grundläggande frågor kring politiken och miljön. De undrar bl.a. om politikerna verkligen förmår förstå de ibland komplicerade sambanden mellan tekniskt-naturvetenskapliga, sociala och ekonomiska förhållanden. Det är ett problem som ständigt kommer upp, bl.a. som en kritik mot de bristande medlen för samhällsvetenskaplig miljöforskning; det hjälper inte att vi får allt bättre metoder för att mäta miljögifter, analysera klimatpåverkan etc etc om vi inte skaffar oss vassare verktyg för att förstå vilka mänskliga beslut och icke-beslut, blockeringar och särintressen, som skapar miljöproblemen. Artikelförfattarna ställer också den högst berättigade men sällan belysta frågan om det är politikernas kopplingar till särintressen som gör att de inte klarar av att föra en tydligare miljöpolitik. De menar också att politikerna måste "bryta de ideologiska blockeringar som i hög grad lämnar ansvaret för planetens framtid åt aktörerna på marknaden."  Artikeln ställer långt mer konkreta krav på politiken än vad som brukar förekomma bland de mer vanligt förekommande miljödebattörerna. Bland undertecknarna finner vi bl.a. Stockholmsnaturgeograferna Margareta Ihse och Karin Holmgren och Lundageografen Lennart Olsson, som är ordförande i Svenska Nationalkommittåen för Geografi.

I Svenska Dagbladet ställs frågan Har Sverige övergett fattigdomsmålet? Bakom debattartikeln står en grupp forskare, föreningsmänniskor och företagare, alla aktiva i samarbeten med Burkina Faso, som uppmärksammar hur biståndsminister Gunilla Carlsson i tysthet fasat ut Burkina Faso från biståndet med motiveringen bl.a. det inte finns många kontakter mellan våra länder och därför inget mervärde. Bland undertecknarna finns bl.a. kulturgeografen Lowe Börjeson, som har ett forskningssamarbete med universitet i Burkina Faso.


Inga kommentarer: