torsdag 27 december 2012

Bloggåret som gått 2012

Så här års är det intressant att se tillbaka på vilka blogginlägg som fångat flest läsare. Årets tio-i-topp-lista är inte lika lätt att sammanställa som fjolårets eftersom blogspot bara tillåter statistik per dygn, månad eller under hela bloggens livstid - inte per år. Här följer alltså de tio mest lästa inläggen av de som skrivits under 2012. Äldre inlägg som folk intresserat sig för under 2012 är svårare att spåra.

1. Monopol
Jag tror inte att läsarna av detta inlägg är så intresserade av just min vinkling av monopolspelet, men den bild jag använt mig av kommer högt upp i googles bildsök.

2. Vart är Stockholm Resilience centre på väg?
Detta var ett inlägg som väckte stor uppmärksamhet, men ingen debatt på bloggen (se nummer 7 på topplistan). Delvis har frågorna jag ställde där fått sitt svar genom universitetsstyrelsens beslut om placering av resilienscentret under området för naturvetenskap. I samband med detta har också utbildningen inom huvudområdet Naturresurshushållning flyttat från Systemekologi till resilienscentret. Därmed har centret tagit ett steg närmare mot en normal forsknings- och utbildningsinstitution med fokus på ett särskilt synsätt baserat på resilienstänkande. Det innebär samtidigt ett steg bort från reell tvärvetenskap i och med att en av universitetets många miljörelevanta utbildningar lagts in under centret och därmed fått en särskild status. Samtidigt betonas från universitetsstyrelsen att den nya organisationen ska möjliggöra en närmare dialog med andra forskningsinriktningar inom universitetet. Vi väntar fortfarande på att den ändrade organisatoriska tillhörigheten ska annonseras och kommenteras på centrets egna hemsidor. Då kanske det klarnar vad det konkret kommer att innebära.

3. Har Sida bestämt sig för att stödja markrofferi?
På den fråga, som ställs i rubriken för detta inlägg, har vi ännu inte fått något tydligt svar. Framförallt handlar det om kreditgarantier till planerna på en svensk sockerrörsplantage utanför Bagamoyo.Vare sig på Sidas  hemsidor eller på Agro-ecoenergy´s har det meddelats om Sida svarat på Agro-eco-energys ansökan om kreditgarantier. På Agro-eco-energy´s hemsida talas fortfarande om en plan, som går ut på att finansieringen skulle gått i lås under andra kvartalet 2012. Förutsättningen för Sidas stöd verkar vara att projektet har fått klartecken från African Development Bank, men inte heller på deras hemsidor finns några tydliga besked i ärendet, mer än att man publicerat miljökonsekvensutredningen och planerna för hur avhysningar skulle gå till (Resettlement Action Plan).

4. Flera möten om markrofferi (land grabbing)
Under våren var det stor aktivitet både från organisationer och från Sida i denna fråga, men under hösten har Sida varit märkbart tyst, medan frivilligorganisationer hållit möten, lanserat rapporter och vi TV har kunnat se filmen Land Rush.

5. Homosexualitet i Afrika
Zulukungens okunniga och icke-konstitutionella uttalanden om homosexuella fick följder i den fortsatta hanteringen av en lag om traditionella domstolar. Den blev en stridsfråga i sydafrikansk politik under 2012. Just nu kan jag faktiskt trots mycket googling inte komma fram till var ärendet egentligen ligger. Har ANC till slut dragit tillbaka förslaget från parlamentet eller inte? Även informationen om tillbakadragandet verkar vara en del av ett politiskt spel: länk. Bakom det hela ligger den gamla paradoxala alliansen mellan ANC och de traditionella ärftliga hövdinga- och kungaämbetena, som ju upprätthölls i hemländerna (bantustans) som en del av apartheid. Inte bara frågan om rättigheter för olika sexuell läggning utan också frågan om kvinnorättigheter har varit de tunga anklagelsepunkterna mot att lämna för mycket makt till de traditionella domstolarna.

6. Överklassafari och geografi
Kul att en geografisk undervisningsform blivit aktivistverktyg. Det är alltid svårt att släta över verkligheten.

7. Ingen debatt om resilienscentret?
Se ovan under 2

8. Development today varnar för getingbon
Detta inlägg från januari verkade få en stor mängd läsare först under sommaren. Alltså misstänker jag att det inte var intresset för bistånd via skatteparadis, som Development Today ville uppmärksamma, utan högst påtagliga getingproblem som ledde många läsare till detta inlägg. Jag ber om ursäkt till de läsare som önskade praktiska råd. Till dem vill jag utifrån egen erfarenhet helt enkelt ge rådet att ta en bräda och pilla ner getingboet, men hålla sig på lite avstånd. Det är sällan som det väller ut en massa farliga ilskna getingar, som man ju lätt förväntar sig.

9. Läs mitt svar i Expressen om Sida
Jag svarade på ett luddigt inlägg om markinvesteringar från Sidachefen Gorntizka. Hennes svar till mig var lika luddigt och svarade inte på vilka lärdomar Sida dragit av de problem som uppmärksammats bl. a. i Sierra Leone. Har Addax i Sierra Leone och SEKAB/Eco-energy uppträtt etiskt korrekt i fråga om lokala gruppers markrättiheter? Inte heller svarade hon sin medarbetare Anders Östman, som undrade vilken analys som låg bakom Sidas syn på sådana investeringar. Se min fråga i ett senare inlägg.

10. Storgårdar med träldrift - den nya ortodoxin?
Det händer spännande saker när det gäller att förstå arbetsorganisation och beroendeförhållanden under medeltiden i Skandinavien. Men ibland blir modellerna en tvångströja. Hur organiserades egentligen arbetet på de stora jordegendomar som bevisligen fanns under äldsta medeltid? Jag har svårt att se regelrätt slavdrift av stora domäner som ett fungerande och dominerande system i skandinaviskt miljö. Det finns så många andra sätt för jordägarna att få folk att arbeta och att tillgodogöra sig överskottet.

Av de äldre inlägg som varit populära även i år finns förstås många av de som handlar om sockerrör i Tanzania. Annars är det särskilt de från 2008 om durra och durrabrännvin som märkts under senare delen av hösten. Jag misstänker att det är Mo Yans roman Det röda fältet, som är förklaringen till det uppblomstrande intresset för durrabrännvin. Bokens titel  红高梁  skulle i direktöversättning heta Röd durra och utspelar uppenbarligen på ett bränneri för durrabrännvin.

Inga kommentarer: