måndag 10 december 2012

Lodén om Mo Yan: Skarpt formulerad förvåning

Läs inlägget av universitetets sinologiprofessor i Dagens Nyheters kulturdel idag. Det är en skarpt och insiktsfullt formulerad artikel kring den politiska i valet av Mo Yan. Torbjörn Lodén hänvisar till sansade och omdömesgilla personer i Kina:

"De tycker att Mo Yan är en mycket bra författare, en av de allra bästa i Kina under de senaste trettio åren, och de ser inte priset som någon skandal. Men de är ändå förvånade över att Svenska Akademien, som man ansett står upp för det fria ordet och mänskliga rättigheter, ger priset till en författare som är så följsam mot regimen att han deltar i hyllningarna av Maos Yanantal.  -- Jag delar deras förvåning", skriver Lodén.


Inga kommentarer: