måndag 2 april 2012

Murlösa resiliensdiskussioner även i Stockholm-Uppsala

Jag har tidigare klagat över att man måste åka till det murlösa Berlin för att föra intressanta diskussioner där resilienstänkande ställs mot andra tvärvetenskapliga teori-ansatser inom miljöforskningen. Men nu i april blir det två intressanta tillfällen att diskutera detta i även Uppsala och Stockholm.

Den 17 april träffas Sverker Jagers, Johan Rockström och undertecknad för en paneldebatt om tvärvetenskap arrangerad av det samhällsvetenskapliga miljöseminariet här på universitetet. 

Den 27 april i Uppsala ordnas en debatt under rubriken
GRASPING SUSTAINABILITY: A debate on Resilience Theory versus Political Ecology
med Alf Hornborg och Gary Peterson som deltagare.

Inga kommentarer: