fredag 30 mars 2012

Revolutionära landskap på Vegadagen

Så här revolutionärt såg Stockholm ut vid Vegas återkomst 24 april 1880. .
Jag har tidigare uppmärksammat att Don Mitchell tilldelats Anders Retzius medalj i guld av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Nu är programmet klart. Don Mitchell bjuder in Kenneth Olwig från SLU-Alnarp, Bernd Belina från Frankfurt och Matt Hannah från Aberystwyth för att tala om revolutionära landskap.

Så här lyder prismotiveringen:

Don Mitchell är en av de internationellt mest inflytelserika kulturgeograferna inom landskapsgeografin, liksom inom stads- och socialgeografin. Han förenar i sin forskning fältarbete, källstudier och teoretisk utveckling på ett imponerande sätt. Hans arbeten om platser och landskap bygger på en stark geografisk tradition vilken han förmått lyfta till en engagerad, kritisk och viktig röst i den moderna samhällsutvecklingen. Don Mitchell är därmed en stor inspiration för yngre geografer och en viktig ambassadör för geografiämnet inom den kritiska samhällsvetenskapen.

För den som undrar över Vega-dagen: den firas till minne av expeditionsfartyget Vegas återkomst den 24 april 1880 efter att seglat runt hela Eurasien. Kolla sjäv i almanackan. Det är inte ofta som en forskningsbedrift fått bestämma över en namnsdag. Är geograferna ensamma om det?

Inga kommentarer: