torsdag 5 april 2012

Har SIDA bestämt sig för att stödja markrofferi?

Den 28 maj planerar Sida ett seminarium om "Land related investments in Africa, B4D" tillsammans med Global Utmaning, Kooperation utan gränser och WWF. Den kryptiska förkortningen i rubriken ska uttolkas som Business for Development.

I kallelsen skriver man bl.a."Sida will also present its ideas for a potential support to land related investments in order to promote these types of  'win-win-win' investments."

Ska vi ta detta som ett tecken på att Sida alltså har bestämt sig nu även officiellt för att stödja SEKAB/Ecoenergy i deras sockerplantage i Bagamoyo och indirekt därmed också deras planer att gå vidare i Rufiji? Eller betyder det att man har planer på att gå in och stödja även andra liknande investeringar?

Så vitt det har framkommit så kan man välvilligt tolka seminariet som ett utslag av följande tankegång: När nu dessa investeringar ändå kommer till stånd med svenskt kapital så gäller det att ändå försöka få dem så bra som möjligt när det gäller sociala investeringar och hänsyn till miljön.

Samtidigt förefaller det som om det inom Sida finns motsättningar kring satsningarna och nu hoppas man att man genom bl.a. WWF och Kooperation utan gränser ska kunna stödja olika kringprojekt som ska göra investeringarna mer aptitliga. Men det är svårt att föreställa sig sådana investeringar som både respekterar fattigt folks markrättigheter på lång sikt och är klimatneutrala. Så vitt det har framkommit så har inte WWF och Kooperationen lovat något bestämt och man får hoppas att de har ryggrad nog att hålla god min i elakt spel.

Men det verkar inte finnas utrymme för kritik mot investeringarna eller en diskussion om de bör stödjas alls, för på seminariet ska man fokusera på möjligheter:

"The seminar focuses on opportunities and wants to contribute to the discussion and experience sharing on land related investments in Africa for the production of food, fuels, fibre and fodder. How should these investments best be planned and implemented in order to become not only financially viable, but also have a positive impact for the poor and local livelihoods as well as for the country's economic development and not be harmful for the environment or have an adverse impact on the climate? "

Fråga till Sida: Har Sida alltså bestämt sig för att stödja SEKAB/Ecoenergy? Har Sida målet att stödja även andra liknande investeringar med kringprojekt som gör dem mer aptitliga? Varför ska biståndsmedel användas till det?

2 kommentarer:

Kajsas blogg om bistånd och utveckling sa...

Jag kan försäkra dig om att Kooperation Utan Gränser inte kommer att ge avkall på våra ideal och värderingar. Vi kommer att göra en presentation på seminariet om hur vi ser på B4D. Hoppas att du kan komma - det skulle ge ett värdefullt bidrag till diskussionen.

Kajsa Johansson

Mats Widgren sa...

Tack Kajsa!
Jag visste väl att ni håller huvudet kallt. Till er som läser detta: gör som jag och gå till Kajsas blog eller direkt till ett viktigt inlägg på Newsmill:
http://www.newsmill.se/artikel/2012/04/03/bist-ndsministern-vill-att-afrikanska-b-nder-kar-gifter-i-jordbruket