tisdag 10 april 2012

Ny bok: Ekologi och makt

En återkommande fråga i diskussioner om tvärvetenskaplig miljöforskning är hur samhällsvetenskapens självklara fråga om maktrelationer får sin plats i miljöforskningen. Nu kommer passligt boken "Ecology and Power: Struggles over land and material resources in the past present and future" som sätter just makten över marken och naturresurserna i centrum för miljöforskningen.


Vi medförfattare i boken fick i uppdrag att skriva om ETT fenomen och att sätta det i sitt politisk-ekologiska sammanhang. Därför kan du nu i boken läsa om:Ackumulation
Tekno-fix
Imperier
Öar
Guano
Ull
Slavar
Ånga
Elfenben
Gräsmattor
Fotavtryck
Vatten
Kött
Gräs
Skogar
Jatropha
Atomer
Färgtistel
Markkrav
Rök
Sockerrör

Boken är baserad på en konferens ordnad av det Lundabaserade projektet Makt, mark och materialitet under Alf Hornborg. Stockholms Universitet är väl representerat i författarskaran med fyra miljöforskande samhällsvetare: Ulf Jonsson, Bengt G. Karlsson, Wilhelm Östberg och undertecknad.

Inga kommentarer: