onsdag 25 januari 2012

Monopol
Hur förhåller sig sällskapsspelet Monopol till verklighetens kapitalism och verklighetens stadsplaner och stadsgeograf? Läs Thomas Steinfelds tankeväckande understreckare i Svenska Dagbladet om Andreas Tönnesmanns bok Monopoly. Das Spiel, die Stadt, das Glück

Inga kommentarer: