måndag 9 januari 2012

Development Today varnar för getingbon

Ge er inte in i ett getingbo Sida! Den varningen utfärdar tidskriften Development Today. Foto WIkipedia

Den utmärkta nättidskriften Development Today, som granskar nordiskt bistånd, fortsätter följa de svenska etanolplanerna i Tanzania. De uppmärksammar domen i förvaltningsrätten i Härnösand som slår fast att norrlandskommunernas ekonomiska stöd till Afrikaäventyren var olagligt och upphäver de kommunala besluten. Rimligtvis borde SEKAB-Tanzania och dess efterträdare vara skyldiga norrlandskommunerna 100-tals illegalt förvärvade miljoner. Development Today skriver också att en slutgiltig ansökan om kreditstöd till Sida kan väntas snart och varnar i sin ledare Sida att vara på sin vakt när de ska hantera denna ansökan. Ett av de tunga skälen de anför är att Sverige har ett tillfälligt förbud mot att använda skatteparadis i samband med biståndsprojekt. EcoEnergy är ju baserat på Mauritius.  Development Today menar att så länge detta tillfälliga förbud mot affärer med skatteparadis råder är det oklokt av Sida att ge sig in i ett sådant getingbo.

Inga kommentarer: